free html web templates

Milestones

timeline

Admission

Erasmus+ youth exchenge program.
Our school participates in Erasmus+ program since September 2018. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices.

Admission for "Differences and similarities among european young people" (part of Erasmus+ Program) is now open.

Students who wants to take part in Project are asked to read Project Rules and to complete
PARTICIPATION SURVERY to November 15th.

For more informations contact Danuta Szwarc or Izabela Mroczkowska.

Project logo

There will be contest for PROJECT LOGO

Preparations for trip

Polish teacher will be going to Czech Republic to prepare for students exchange.

Spotkanie przygotowawcze w Czechach

W dniach 22.01 - 23.01.2019 w Kostelec nad Orlici odbyło się spotkanie przedstawicieli i Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu oraz partnerów z Obchodni Akademie T.G. Masaryka w Kostelec nad Orlici, realizujących projekt „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”, dotyczący wdrażania w szkołach proaktywnych postaw przedsiębiorczych jako środek zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane przez partnera czeskiego – Obchodni Akademie. W spotkaniu wzięło udział 7 osób. 

Spotkanie przygotowawcze w Polsce

Kolejnym spotkaniem było spotkanie nauczycieli z Czech w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. Podczas spotkania były omówione terminy wymiany uczniowskiej oraz przebieg szkoleńia uczniów w Anglii.

Wyjazd młodzieży do Wielkiej Brytanii

W dniach 6-12 kwietnia uczniowie polscy i czescy wzięli udział w skoleniu z zakresu zakładania działalności gospodarczej w Portsmoutch.

Skolenie nauczycieli w Wielkiej Brytanii

Nauczyciele czescy i polscy wspólnie odbyli szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć szkolnych o tematyce: 
- zakładanie działalności gospodarczej,
- tworzenie portfolio

Szkolenie uczniów w Elblągu 

W dniach 09-13 września odbyło się szkolenie uczniów z Czech i Polski w zakresie tworzenia wizytówki elektronicznej - portfolio. Uczniowie stworzyli podczas szkoleń szablony portfolia - strony internetowe.

Szkolenie uczniów w Republice Czeskiej

W dniach 29  września do 05 pażdziernika 2019 r. odbyło się szkolenie uczniów z Czech i Polski w zakresie tworzenia uproszczonego biznesplanu oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Uczniowie stworzyli podczas szkoleń prezentacje multimedialne opisujące sposoby zakładania działalności gospodarczej

Konferencja upowszechniająca

Please read the Project Rules.

Konferencja upowszechniająca w Republice Czeskiej

01/06/2020 - Konferencja upowszechniająca w Polsce